Algemene voorwaarden

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME GOOISCHE RALLY, HET OLDTIMER FESTIVAL (OTF) 2023

1. In het geval van overmacht is Lions Club Blaricum Laren (LCBL) gerechtigd af te zien van het organiseren van de Gooische Rally. LCBL doet haar uiterste best om de annuleringskosten zo laag mogelijk te houden. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van LCBL verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, pandemie, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag. 

2. Als een equipe na inschrijving de deelname aan de Gooische Rally annuleert, is de equipe LCBL een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. LCBL hanteert de volgende percentages: 
A. tot 3 maanden voor het evenement 25%; 
B. tot 2 maanden voor het evenement 50%; 
C. t/m 31 augustus 2023 75%; 
D. vanaf 1 september 2023 100%. 

3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn. 

4. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Gooische Rally een volledige check-up heeft gehad, en ook voldoende verzekerd is, waaronder de verzekering voor autotransport. 

5. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of de Vrijwaringsverklaring vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Gooische Rally voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden. 

6. Het inschrijfgeld kan via het Gooische Rally -betaalplatform worden voldaan via de website. 

7. Door het online formulier te bevestigen/ ondertekenen, geeft u toestemming voor zichtbaarheid op onze social mediakanalen en het gebruik van uw emailadres voor LCBL-nieuwsbrieven. 

8. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Gooische Rally. 

9. Door het voltooien van uw aanmelding voor deze rally gaat u akkoord met de, ten tijde van de rally geldende, corona-maatregelen en toegangseisen van het desbetreffende land. Dit houdt in dat u zelf zorgdraagt voor volledige vaccinatie (incl. boosterprik) en wanneer nodig bewijs van een negatieve PCR- en/of antigentest. Het niet voldoen aan de gestelde maatregelen en toegangseisen geeft LCBL het recht uw inschrijving te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.

Home Algemene voorwaarden